Paslaugos ir produktai

Skaitmeninė žvakutė

Siekant saugoti velionių atminimą ir tausojant visų Mūsų Lietuvos gamtą, vietoje įprastos žvakės kviečiame uždegti skaitmeninę žvakutę už šiuos velionis. 

 

 

Prisidėję prie šios iniciatyvos - vieną mėnesį matysite degančią žvakutę prie kapavietės nuotraukos, Jūsų vardu kartu su organizacija Forests of Planet Earth pasodinsime Lietuvoje medį, gausite tikslias koordinates, kurioje Lietuvos vietoje jis augs ir galėsite aplankyti, bet kuriuo metu. Ši informacija taip pats išliks prie kapavietės bendros informacijos.

 

 

Nuo 7 Eur

Siekant saugoti velionių atminimą ir tausojant visų Mūsų Lietuvos gamtą, vietoje įprastos žvakės kviečiame uždegti skaitmeninę žvakutę už šiuos velionis. 

 

 

Prisidėję prie šios iniciatyvos - vieną mėnesį matysite degančią žvakutę prie kapavietės nuotraukos, Jūsų vardu kartu su organizacija Forests of Planet Earth pasodinsime Lietuvoje medį, gausite tikslias koordinates, kurioje Lietuvos vietoje jis augs ir galėsite aplankyti, bet kuriuo metu. Ši informacija taip pats išliks prie kapavietės bendros informacijos.

 

 

Pamenu.lt

Kapaviečių priežiūra, tvarkymas ir paieška visoje Lietuvoje.

https://pamenu.lt

Kapaviečių priežiūra, tvarkymas ir paieška visoje Lietuvoje.

https://pamenu.lt

CEMETY įsipareigoja saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Skaityti daugiau Mūsų privatumo politika nustato pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kuriuos mes iš jūsų gauname arba kuriuos jūs pateikiate. Prašome atidžiai perskaityti privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką tvarkant jūsų asmens duomenis ir tai, kaip mes juos tvarkome. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitas taikomas duomenų tvarkymo taisykles, duomenų valdytojas yra SIA „CEMETY”, registracijos Nr. 40103618951, registruotas Straumēni 3-15, Zaķumuiža, Ropažu parapija, Latvija, LV-2133. Jei jūs turite kokių klausimų dėl jūsų duomenų ir kaip mes juos tvarkome, prašome rašyti mums el. paštu info@cemety.lv , info@cemety.lt arba mūsų adresu.